Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2299-НС
София, 25 март 2021 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 2295-НС от 24 март 2021 г.

След служебна проверка Централната избирателна комисия установи, че в диспозитива на Решение № 2295-НС от 24 март 2021 г. е допусната техническа грешка в изписване името на независимия кандидат Давид Леон Леви.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в диспозитива на Решение № 2295-НС от 24 март 2021 г., като името на независимия кандидат вместо „Даниел Леон Леви“ да се чете „Давид Леон Леви“.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ТЦ/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

2295-НС/

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения