Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2299-НС
София, 25 март 2021 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 2295-НС от 24 март 2021 г.

След служебна проверка Централната избирателна комисия установи, че в диспозитива на Решение № 2295-НС от 24 март 2021 г. е допусната техническа грешка в изписване името на независимия кандидат Давид Леон Леви.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в диспозитива на Решение № 2295-НС от 24 март 2021 г., като името на независимия кандидат вместо „Даниел Леон Леви“ да се чете „Давид Леон Леви“.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ТЦ/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

2295-НС/

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения