Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2299-НС
София, 25 март 2021 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 2295-НС от 24 март 2021 г.

След служебна проверка Централната избирателна комисия установи, че в диспозитива на Решение № 2295-НС от 24 март 2021 г. е допусната техническа грешка в изписване името на независимия кандидат Давид Леон Леви.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в диспозитива на Решение № 2295-НС от 24 март 2021 г., като името на независимия кандидат вместо „Даниел Леон Леви“ да се чете „Давид Леон Леви“.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ТЦ/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

2295-НС/

Календар

Решения

  • № 3459-МИ / 10.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Криводол, област Враца

  • № 3458-ЕП/НС / 10.06.2024

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 3369-ЕП/НС от 27 май 2024 г. и Решение № 3455-ЕП/НС от 9 юни 2024 г.

  • № 3457-ЕП/НС / 09.06.2024

    относно: обявяване края на изборния ден на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения