Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2299-НС
София, 25 март 2021 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 2295-НС от 24 март 2021 г.

След служебна проверка Централната избирателна комисия установи, че в диспозитива на Решение № 2295-НС от 24 март 2021 г. е допусната техническа грешка в изписване името на независимия кандидат Давид Леон Леви.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в диспозитива на Решение № 2295-НС от 24 март 2021 г., като името на независимия кандидат вместо „Даниел Леон Леви“ да се чете „Давид Леон Леви“.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ТЦ/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

2295-НС/

Календар

Решения

  • № 2539-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от Виктор Серафимов, пълномощник на коалиция „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“, срещу решение № 116-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Плевен

  • № 2538-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, представлявана от Цветан Иванов Миньовски и Йордан Тодоров Гергов, срещу решение № 122-МИ от 26.09.2023 г., на Общинска избирателна комисия – Бургас

  • № 2537-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на кметство срещу мълчалив отказ на ОИК – Силистра да регистрира кандидата за участие в изборите за кмет на кметство в с. Професор Иширково, община Силистра

  • всички решения