Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2176-НС
София, 8 март 2021 г.

ОТНОСНО: определяне на партиите, коалициите и инициативните комитети, които имат право да ползват медийни пакети по реда на чл. 178 от Изборния кодекс

На основание чл. 178 от Изборния кодекс, писмо с вх. № 04-27 от 02.03.2021 г. на Министерството на финансите, писмо от Министерството на правосъдието с вх. № НС-04-28 от 04.03.2021 г. и Решение № 2120-НС от 23.02.2021 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. Партиите, регистрирали кандидатски листи за изборите за народни представители на 4 април 2021 г. във всички изборни райони, имащи право на медийни пакети в размер на 40 000 (четиридесет хиляди) лв., са:

1. ПП „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“

2. ПП „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“

3. ПП„ПРАВОТО“

4. ПП „МИР“

5. ПП „АБВ (Алтернатива за българско възраждане)“

6. ПП „БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ“

7. ПП „Глас Народен“

8. ПП„ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“

9. ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“

10. ПП „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“ /ПП „КОД“/

11. ПП „Възраждане на Отечеството“

12. ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

13. ПП „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ - БНО“

14. ПП „Благоденствие-Обединение-Градивност“

15. ПП „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“

16. ПП „ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ“

17. ПП „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“

18. ПП „НАЦИЯ“

ІІ. На основание чл. 178, ал. 1, изр. второ ИК коалициите, регистрирали кандидатски листи за изборите за народни представители на 4 април 2021 г. във всички изборни райони, в които участват партии, които имат право на държавна субсидия по реда на Закона за политическите партии, и на които се предоставят средства за медийни пакети в размер, пропорционален на дела на партиите, участващи в коалицията, които нямат право на държавна субсидия, са:

1. КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“-40 000 лв.

2. КП „ИЗПРАВИ СЕ МУТРИ ВЪН!“ – 40 000 лв.

3. КП „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ“ – 30 000 лв.

4. КП „ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА“ - 40 000 лв.

5. КП „НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ“ - 40 000 лв.

6. КП „ГЕРБ-СДС“ – 20 000 лв.

7. КП „ГРАЖДАНИ ОТ ПРОТЕСТА“ - 40 000 лв.

ІІІ. Инициативен комитет, регистрирал независими кандидат за народен представител на 4 април 2021 г., имащ право на медийни пакети в размер на 5000 (пет хиляди) лв., е:

1. Инициативен комитет за издигане кандидатурата на независимия кандидат Пламен Владимиров Масарлиев в Първи изборен район – Благоевградски – 5000 лв.

Медийните пакети могат да бъдат ползвани при сключване на договор с доставчиците на медийни услуги, обявили тарифите си в Централната избирателна комисия в срок до 5 март 2021 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ДД/МБ


* Публикувано на

Свързани решения:

2295-НС/

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения