Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2275-НС
София, 27 март 2013 г.

ОТНОСНО: отказ за регистрация на политическа партия „РЕФОРМА“ за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „РЕФОРМА", подписано от представляващия Председател на Политически съвет Петър Николаев Клисаров, заведено под № 60 на 27 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 29.12.2005 г. по ф. д. № 14445/2005 г. на СГС - ФО, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 19.03.2013 г. от СГС - ФО, 6 състав, по ф. д. № 14445/2005 г; заверено от партията копие от стр. 1 и стр.176 на „Държавен вестник", бр. 17 от 2006 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; заверен от СГС- ТО Устав на партията; Протокол от заседание на политически съвет на партията от 13.03.2013 г., на което е взето решение за участие на партията в предстоящите избори за народни представители на 12 май 2013 г.; образец от подпис на представляващия, направен в самото заявление; образец от печата на партията, направен в заявлението; удостоверение от 19.03.2013 г. на СГС - ФО по ф.д. № 14445/2005 г., издадено на основание чл. 19а от Закона за политическите партии; удостоверение № 48-00-226 от 19.03.2013 г. на Сметната палата, за внесени финансови отчети на партията за 2009, 2010 и 2011 г.; удостоверение Изх. № 12928 от 20.03.2013 г. на „Юробанк България"АД за актуална сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания на партията; заявление подписано от представляващия партията, че изискването за представяне на безлихвен депозит в размер на 10 000 лв. е противоконституционно; заявление подписано от представляващия партията, че изискването за събиране на имена, ЕГН-та и подписи на не по-малко от 7000 граждани е противоконституционно.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: РЕФОРМА.
Дадени са указания на основание чл. 83, ал. 1, изр. 2 от ИК представляващият партията да представи банков документ за внесен депозит по чл. 79, ал. 1 от Изборния кодекс и списък, съдържащ имената, ЕГН и саморъчен подпис на не по-малко от 7000 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.
В срока по чл. 83, ал. 1 от Изборния кодекс цитираните по-горе документи не са представени. Не са изпълнени разпоредбите на чл. 83, ал. 1 във връзка с чл.82, ал.3, т.6 и 7 от Изборния кодекс и указанията по Раздел II и т. 9, букви „ж" и „з" от Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Предвид изложеното и на основание чл.83, ал. 2 във връзка с чл. 82, ал. 3, т. 6 и 7 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТКАЗВА ДА РЕГИСТРИРА политическа партия „РЕФОРМА" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 1186-МИ / 30.06.2022

  относно: жалба против решение № 147-МИ от 19.06.2022 г. на ОИК – Борован, област Враца

 • № 1185-МИ / 30.06.2022

  относно: отваряне на запечатани помещения, определени за съхранение на изборни книжа и материали, в които се съхраняват изборни книжа от предходни избори и референдуми, с цел прибиране и съхраняване на изборни книжа и материали след произвеждането на частичните избори за кметове на 3 юли 2022 г.

 • № 1184-МИ / 28.06.2022

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

 • всички решения