Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2248-МИ
София, 7 септември 2023 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Руен, област Бургас

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № МИ-11-34 от 05.09.2023 г. от Иван Атанасов Алексиев – упълномощен представител на коалиция ГЕРБ-СДС, за промени в ОИК – Руен. Предлага се на мястото на Дахил Мустафа Селим – член на ОИК, да бъде назначен Хюсеин Смаил Сюлейман.

Към предложението са приложени: заявление от Хюсеин Смаил Сюлейман за освобождаването му като член на ОИК; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Хюсеин Смаил Сюлейман и пълномощно в полза на Иван Атанасов Алексиев.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Руен, област Бургас, Дахил Мустафа Селим, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Руен, област Бургас, Хюсеин Смаил Сюлейман, ЕГН ...

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Димитър Димитров

Секретар: Севинч Солакова

ЦТ/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

2325-МИ/

Календар

Решения

  • № 3347-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3346-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „АД УНИТАТЕМ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3345-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения