Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2325-МИ
София, 11 септември 2023 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 2248-МИ от 7 септември 2023 г. на ЦИК относно промени в състава на ОИК – Руен, област Бургас

 

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 2248-МИ от 7 септември 2023 г. на ЦИК, като текстът „заявление от Хюсеин Смаил Сюлейман за освобождаването му като член на ОИК“ да се чете „заявление от Дахил Мустафа Селим за освобождаването му като член на ОИК“.

 

 


Зам.-председател: Емил Войнов

Секретар: Севинч Солакова

ЦТ/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

2248-МИ/

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения