Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2213-МИ
София, 4 септември 2023 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Велинград, област Пазарджик, за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-06-260\66 от 23 август 2023 г. от кмета на община Велинград, област Пазарджик.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 7 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от Изборния кодекс и Решение № 1962-МИ от 04.08.2023 г. на ЦИК.

Консултациите са проведени при спазване на изискванията на чл. 76 ИК. В консултациите са участвали представители на парламентарно представените партии и коалиции съгласно Решение № 1962-МИ от 04.08.2023 г. на ЦИК. Не е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на състава на Общинската избирателна комисия в община Велинград.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

  1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Велинград, област Пазарджик, в състав от 11 членове, както следва:

 

Длъжност в комисията

Име, презиме, фамилия

ЕГН

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Гергана Иванова Владимирова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иванка Димитрова Станчева

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Веселина Валентинова Велчовска

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ангелина Илиева Панайотова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ирина Веселинова Масларова-Гечева

 

СЕКРЕТАР:

Искра Орлинова Люгова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Натали Стефанова Видаркинска-Клинчева

 

 

Лъчезара Димитрова Попова

 

 

Мария Иванова Сестримска

 

 

Борислав Петров Борисов

 

 

Радка Иванова Мандилова

 

 

  1. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 9 септември 2023 г.
  2. На назначените членове да се издадат удостоверения.

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕВ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения