Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2211-НС
София, 26 март 2013 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия – Плевен, област Плевен, за изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е предложение от областния управител на област Плевен с вх. № 109-НС от 22 март 2013 г. на ЦИК. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 21 март 2013 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Районната избирателна комисия - Плевен.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1 и 3, чл. 16, ал. 2 и 4, чл. 27, ал. 6 и 9, чл. 28 и § 6, т. 4 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 2167-НС от 15 март 2013 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия - Плевен, област Плевен, в състав от 13 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румен Лилянов Цачев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Василка Николова Митева
СЕКРЕТАР: Кръстьо Христов Крачунов
ЧЛЕНОВЕ: Ярослав Николов Димитров
Галя Игнатова Горанова
Анатолий Емануилов Манолов
Стефан Константинов Катев
Евгения Върбанова Станева
Юлия Генова Петровска
Ростислава Албертова Димитрова
Николинка Крумова Добрева
Марсел Леонов Мойсеев
Атанас Иванов Иванов

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 28 март 2013 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения