Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 220-ЕП
София, 23 април 2014 г.

ОТНОСНО: молба от политическа партия „ЗЕЛЕНИТЕ“ за промяна в обстоятелства в регистрацията за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпила е молба вх. № ЕП-10-50 от 22.04.2014 г. от политическа партия „ЗЕЛЕНИТЕ", подписано от Христо Генев в качеството му на пълномощник на представляващите партията, с което се прави искане в Решение № 126-ЕП от 9 април 2014 г. на ЦИК да бъде променено следното обстоятелство: „Отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: ЗЕЛЕНИТЕ".
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а" във връзка с чл. 133, ал. 2, т.2 Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Вписва промяна в диспозитива на Решение № 126-ЕП от 9 април 2014 г. на Централната избирателна комисия, като наименованието на Политическа партия „ЗЕЛЕНИТЕ" за отпечатване в бюлетината да се чете: ЗЕЛЕНИТЕ.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения