Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 220-ЕП
София, 23.04.2014

ОТНОСНО: молба от политическа партия „ЗЕЛЕНИТЕ“ за промяна в обстоятелства в регистрацията за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпила е молба вх. № ЕП-10-50 от 22.04.2014 г. от политическа партия „ЗЕЛЕНИТЕ", подписано от Христо Генев в качеството му на пълномощник на представляващите партията, с което се прави искане в Решение № 126-ЕП от 9 април 2014 г. на ЦИК да бъде променено следното обстоятелство: „Отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: ЗЕЛЕНИТЕ".
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а" във връзка с чл. 133, ал. 2, т.2 Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Вписва промяна в диспозитива на Решение № 126-ЕП от 9 април 2014 г. на Централната избирателна комисия, като наименованието на Политическа партия „ЗЕЛЕНИТЕ" за отпечатване в бюлетината да се чете: ЗЕЛЕНИТЕ.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 23.04.2014 в 21:19 часа

Календар

Решения

  • № 398-ЕП / 23.05.2019

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 397-ЕП / 23.05.2019

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Младежи за Балканите“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 396-ЕП / 23.05.2019

    относно: регистрация на сдружение „Истината за Стара Загора“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • всички решения