Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2198-НС
София, 10 март 2021 г.

ОТНОСНО: обявяване за недействителна регистрацията на Елена Иванова Атанасова като кандидат за народен представител в Девети изборен район – Кърджалийски, предложена от ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ в изборите на 4 април 2021 г.

С вх. № НС-00-185/3 от 08.03.2021 г. в ЦИК е постъпило писмо от „Информационно обслужване“ АД с резултата от извършените проверки по раздел ІІ, т. 7 от Решение № 2002-НС от 09.02.2021 г. на ЦИК. При проверката е установено, че Елена Иванова Атанасова е регистрирана като кандидат за народен представител в кандидатските листи на ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ в три изборни района – Девети изборен район – Кърджалийски, Шестнадесети изборен район – Пловдив и Седемнадесети изборен район – Пловдивски.

С решение № 48-НС от 01.03.2021 г., РИК 16 – Пловдив е регистрирала Елена Иванова Атанасова като кандидат за народен представител по предложение на ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“, заведено под № 20 на 01.03.2021 г., в 10.55 ч. във входящия регистър на кандидатските листи.

С решение № 92-НС от 01.03.2021 г. РИК 17 – Пловдивски е регистрирала Елена Иванова Атанасова като кандидат за народен представител от ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“, заведено под № 15 на 01.03.2021 г., 10.30 ч., във входящия регистър на кандидатските листи.

С решение № 57-НС от 02.03.2021 г., РИК 9 – Кърджалийски е регистрирала Елена Иванова Атанасова като кандидат за народен представител от ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“, заведено под № 29 на 02.03.2021 г., 12.45 ч., във входящия регистър на кандидатските листи.

Съгласно чл. 254, ал. 1 ИК кандидат за народен представител може да бъде предложен за регистриране само от една партия или коалиция най-много в два многомандатни изборни района. В случай че кандидат за народен представител бъде регистриран в повече от два многомандатни изборни района, съгласно чл. 254, ал. 3 ИК, действителни са първите две по време регистрации. Видно от решенията на РИК първите две по време регистрации на Елена Иванова Атанасова са регистрациите, извършени с решение № 48-НС от 01.03.2021 г. на РИК 16 – Пловдив, и с решение № 92-НС от 01.03.2021 г. на РИК 17 – Пловдивски, като кандидат за народен представител. Следващата по време регистрация съгласно решение № 57-НС от 02.03.2021 г. на РИК 9 – Кърджалийски, като кандидат за народен представител в Девети изборен район – Кърджалийски, следва да бъде обявена за недействителна.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 247, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 254, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛНА регистрацията на Елена Иванова Атанасова, ЕГН …, като кандидат за народен представител в Девети изборен район – Кърджалийски, предложена от ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ и регистрирана с решение № 57-НС от 02.03.2021 г. на РИК 9 – Кърджалийски.

Решението да се изпрати на РИК 9 – Кърджалийски, кандидата Елена Иванова Атанасова чрез РИК 9 – Кърджалийски, и на предложилата я ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

СД/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения