Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2196-ПВР/МИ
София, 22.03.2013

ОТНОСНО: попълване състава на ОИК – Елхово, област Ямбол

Постъпило е предложение с вх. № 328/21.03.2013 г. от Петър Андреев Киров - общински ръководител на ПП „ГЕРБ" - Елхово, за назначаване на Елена Атанасова Димитрова за член на ОИК - Елхово, област Ямбол, на мястото на освободената с Решение № 2159-ПВР/МИ от 14 март 2013 г. на ЦИК Радостина Иванова Янчева. Към предложението са приложени: декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; нотариално заверено уверение, издадено от Варненския свободен университет „Черноризец Храбър", за завършено висше образование на Елена Атанасова Димитрова и 2 бр. пълномощни.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Елхово, област Ямбол, Елена Атанасова Димитрова, ЕГН ....

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1843-НС / 16.07.2020

    относно: обявяване на Калин Любенов Вельов за народен представител в Двадесет и четвърти изборен район – София, в 44-то Народно събрание

  • № 1842-МИ / 16.07.2020

    относно: условията и реда за извършване на допитвания до общественото мнение, социологически проучвания и проучвания „на изхода“ в изборния ден и регистрация на организациите, които ги извършват при произвеждане на нови и частични избори

  • № 1841-МИ / 16.07.2020

    относно: допускане и регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в нови и частични избори

  • всички решения