Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2196-ПВР/МИ
София, 22 март 2013 г.

ОТНОСНО: попълване състава на ОИК – Елхово, област Ямбол

Постъпило е предложение с вх. № 328/21.03.2013 г. от Петър Андреев Киров - общински ръководител на ПП „ГЕРБ" - Елхово, за назначаване на Елена Атанасова Димитрова за член на ОИК - Елхово, област Ямбол, на мястото на освободената с Решение № 2159-ПВР/МИ от 14 март 2013 г. на ЦИК Радостина Иванова Янчева. Към предложението са приложени: декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; нотариално заверено уверение, издадено от Варненския свободен университет „Черноризец Храбър", за завършено висше образование на Елена Атанасова Димитрова и 2 бр. пълномощни.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Елхово, област Ямбол, Елена Атанасова Димитрова, ЕГН ....

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения