Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2179-МИ
София, 1 септември 2023 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Бургас, област Бургас, за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-06-260\256 от 29 август 2023 г. от кмета на община Бургас, област Бургас.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от Изборния кодекс и Решение № 1962-МИ от 04.08.2023 г. на ЦИК.

Консултациите са проведени при спазване на изискванията на чл. 76 ИК. В консултациите са участвали представители на парламентарно представените партии и коалиции съгласно Решение № 1962-МИ от 04.08.2023 г. на ЦИК. Не е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на състава на Общинската избирателна комисия в община Бургас.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Бургас, област Бургас, в състав от 13 членове, както следва:

Длъжност в комисията

Име, презиме, фамилия

ЕГН

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Фани Георгиева Семерджиева

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Стоян Василев Арнаудов

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Георгиев Иванов

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Любима Тодорова Бургазлиева

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Маргарита Красимирова Събева

 

СЕКРЕТАР:

Емине Хасан Иляз

 

ЧЛЕНОВЕ:

Наталия Здравкова Минкова

 

 

Пламена Танева Апостолова

 

 

Таня Иванова Стоянова-Рангелова

 

 

Милен Петров Господинов

 

 

Стефан Тодоров Пенчев

 

 

Момчил Николов Момчилов

 

 

Росица Велчева Димова

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 9 септември 2023 г.

3. На назначените членове да се издадат удостоверения.

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Цветозар Томов

Секретар: Севинч Солакова

ЕВ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2505-МИ / 25.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2241-МИ от 7 септември 2023 г. на ЦИК относно назначаване на състава на ОИК – Гурково, област Стара Загора

  • № 2504-МИ / 25.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Видин, област Видин

  • № 2503-МИ / 25.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Долна Митрополия, област Плевен

  • всички решения