Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2166-НС
София, 15 март 2013 г.

ОТНОСНО: реквизити на печатите на районните, секционните и подвижните секционни избирателни комисии

На основание чл. 26, ал. 1, т. 35 и чл. 21 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Печатът на районните избирателни комисии е кръгъл с един пръстен. Във вътрешния кръг се изписва текстът „РИК" и наименованието на града - административен център на областта. Във външния пръстен се изписва текстът "Избори 2013".

2. Печатът на секционните избирателни комисии е правоъгълен с надписи отгоре надолу: „СИК", „Избори 2013" и уникален петцифрен номер.

3. Печатът на подвижните секционни избирателни комисии е кръгъл с един пръстен. Във външния пръстен се изписва текстът „Избори 2013". Във вътрешния кръг се изписва уникален петцифрен номер.

4. Броят на печатите за секционните избирателни комисии е с 10 % по-голям от броя на секциите в страната.

За всяка подвижна секционна избирателна комисия се изработва по един резервен печат.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1235-НС / 11.08.2022

    относно: условията и реда за участие на наблюдатели в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1234-НС / 11.08.2022

    относно: изисквания към организацията и технологията на компютърната обработка на данните от гласуването и издаването на Бюлетин на ЦИК за резултатите, включително от машинното гласуване, от изборите за народни представители на 12 октомври 2022 г.

  • № 1233-НС / 11.08.2022

    относно: определяне условията и реда за образуване на избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, в местата за лишаване от свобода и за задържане както и на плавателни съдове под българско знаме, и изготвяне на избирателни списъци

  • всички решения