Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 216-ПВР/МИ
София, 12 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Карлово, област Пловдив, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Карлово, област Пловдив, от 10.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-160 от 11.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 28.07.2011 г

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Карлово.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Карлово, област Пловдив, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Нанка Тодорова Босирова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Исмие Мустафа Салим

 

СЕКРЕТАР:

Ганчо Иванов Шекерев

 

ЧЛЕНОВЕ:

Димитър Стоянов Димитров

 

 

Димитрия Стоянова Каралова

 

 

Мариян Петров Кючуков

 

 

Мария Христова Бакалова

 

 

Нено Илинов Грънчаров

 

 

Тота Иванова Иванова

 

 

Христина Евлогиева Йонева

 

 

Петя Иванова Иванова

 

 

Цветана Иванова Големджийска

 

 

Фаик Ахмед Абди

 

 

Юлиан Атанасов Шишков

 

 

Павел Димитров Киров

 

 

Станко Митев Маринов

 

 

Станислав Несторов Фортунов

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения