Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2142-НС
София, 26 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на коалиция „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ“, регистрирана с Решение № 2040-НС от 12 февруари 2021 г. и Решение № 2131-НС от 24 февруари 2021 г. на ЦИК

На 26 февруари 2021 г. в Централната избирателна комисия е постъпило заявление от коалиция „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ“ подписано от Веселин Найденов Марешки –представляващ коалицията, и подадено чрез пълномощника Никола Любомиров Стойчев.

Заявлението е заведено в регистъра на коалициите в партидата на коалиция „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ“ под № 4.2. на 26 февруари 2021 г.

Към заявлението са приложени:

1. Решение за приемане на нови коалиционни партньори към коалиция „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ“.

2. Допълнително споразумение № 2 към решение от 09.02.2021 г. и споразумение за образуване на коалиция от партии „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ“ за участие в изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г., от 25.02.2021 г.

3. Удостоверение за актуално правно състояние на партия БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, издадено на 29.01.2021 г. от СГС–ТО, VI-19 състав, по ф.д. № 2274/1990 г.

4. Удостоверение № 48-00-16 от 20.01.2021 г. на Сметната палата на партия БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ за внесени от партията финансови отчети за 2017, 2018 и 2019 г.

5. Образец от подписа на председателя и представляващ партия БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ Николай Нанков Ненчев.

6. Образец от печата на партия БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ.

7. Пълномощно от представляващия коалиция „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ“ Веселин Найденов Марешки в полза на Никола Любомиров Стойчев.

Налице са изискванията на чл. 144, ал. 1, 2 и 5 от Изборния кодекс, т. 29 и 30 от Решение № 1961-НС от 27 януари 2021 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 141, ал. 1 от Изборния кодекс Решение № 1961-НС от 27 януари 2021 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА промяна в състава на коалиция „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ“, регистрирана с Решение № 2040-НС от 12 февруари 2021 г. и Решение № 2131-НС от 24 февруари 2021 г. на ЦИК, с включване на партия БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ.

Анулира издаденото удостоверение № 1-К от 24.02.2021 г. и издава ново удостоверение с вписване на състава на коалицията след извършените промени.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

КС/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

2040-НС/

2131-НС/

Календар

Решения

  • № 3498-НС / 23.06.2024

    относно: обявяване на Стоян Александров Михалев за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София, в Петдесетото Народно събрание

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • всички решения