Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2131-НС
София, 24 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на коалиция „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ“, регистрирана с Решение № 2040-НС от 12 февруари 2021 г. на ЦИК

На 24 февруари 2021 г. в Централната избирателна комисия е постъпило заявление от коалиция „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ“  за промени в състава на коалицията, подписано от Никола Любомиров Стойчев като пълномощник на Веселин Найденов Марешки – представляващ коалицията.

Заявлението е заведено в регистъра на коалициите в партидата на коалиция „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ“ под № 4.1. на 24 февруари 2021 г.

Към заявлението са приложени:

1. Решение за приемане на нови коалиционни партньори към коалиция „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ“.

2. Допълнително споразумение № 1 към решение от 09.02.2021 г. и споразумение за образуване на коалиция от партии „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ“ за участие в изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г., от 24.02.2021 г.

3. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „Радикалдемократическа партия в България“ (РДП), издадено на 29.01.2021 г. от СГС - ТО, VI-9 състав, по ф.д. № 981/1990 г.

4. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ „РАДИКАЛИ“ (БДСР), издадено на 02.02.2021 г. от СГС - ТО, VI-10 състав, по ф.д. № 53/2002 г.

5. Удостоверение № 48-00-292 от 03.02.2021 г. на Сметната палата на партия „Радикалдемократическа партия в България“ (РДП) за внесени от партията финансови отчети за 2017, 2018 и 2019 г.;

6. Удостоверение № 48-00-318 от 04.02.2021 г. на Сметната палата на партия „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ „РАДИКАЛИ“ (БДСР) за внесени от партията финансови отчети за 2017, 2018 и 2019 г.;

7. Образец от подписа на председателя и представляващ партия „Радикалдемократическа партия в България“ (РДП) Захари Петров Петров.

8. Образец от подписа на председателя и представляващ партия „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ „РАДИКАЛИ“ (БДСР) Цветан Венциславов Манчев.

9. Образец от печата на присъединилата се партия „Радикалдемократическа партия в България“ (РДП).

10. Образец от печата на присъединилата се партия „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ „РАДИКАЛИ“ (БДСР).

11. Пълномощно от представляващия коалиция „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ“ Веселин Найденов Марешки в полза на Никола Любомиров Стойчев.

Налице са изискванията на чл. 144, ал. 1, 2 и 5 от Изборния кодекс, т. 29 и 30 от Решение № 1961-НС от 27 януари 2021 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 141, ал. 1 от Изборния кодекс Решение № 1961-НС от 27 януари 2021 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА промяна в състава на коалиция „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ“, регистрирана с Решение № 2040-НС от 12 февруари 2021 г. на ЦИК, с включване на партия „Радикалдемократическа партия в България“ (РДП) и партия „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ „РАДИКАЛИ“ (БДСР).

Анулира издаденото удостоверение № 4-К от 12.02.2021 г. и издава ново удостоверение с вписване на състава на коалицията след извършените промени.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

КС/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

2040-НС/

2142-НС/

Календар

Решения

  • № 3067-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3066-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3065-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения