Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2040-НС
София, 12 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ“ за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е заявление за регистрация от коалиция „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ“, подписано от Веселин Найденов Марешки, представляващ коалицията, заведено под № 4 на 11 февруари 2021 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Към заявлението са приложени:

1. Решение за образуване на коалиция от партии за участие в изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г.

2. Споразумение за образуване на коалиция от партии „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ“ за участие в изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г., от 09.02.2021 г. между партия „ВОЛЯ“, партия „Национален фронт за спасение на България“, партия „Обединена социалдемокрация“, партия „Българска социалдемократическа партия (БСДП)“ и партия „Християндемократическа партия на България“, подписано от лицата, представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии.

Коалицията е определила да се представлява еднолично от Веселин Найденов Марешки, който да подписва и подава заявления и други документи пред Централната избирателна комисия за регистрация на коалицията за участие в изборите за народни представители и регистрация на евентуални промени в състава и/или наименованието на коалицията или заличаването й, както и пред всички районни избирателни комисии относно подписването и подаването на заявления, предложения и други документи за регистрация на кандидатските листи и промени в тях на коалицията за народни представители във всички многомандатни изборни райони в страната. Коалицията се представлява от Веселин Найденов Марешки и Валери Симеонов Симеонов заедно и поотделно по всички останали въпроси и правомощия по Изборния кодекс.

3. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „ВОЛЯ“, издадено на 25.01.2021 г. от СГС, VI-15 състав, по ф.д. № 12351/2007 г.

4. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „Национален фронт за спасение на България“, издадено на 25.01.2021 г. от СГС, VI-2 състав, по ф.д. № 358/2011 г.

5. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „Обединена социалдемокрация“, издадено на 28.01.2021 г. от СГС, VI-3 състав, по ф.д. № 29/2009 г.

6. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „Българска социалдемократическа партия (БСДП)“, издадено на 25.01.2021 г. от СГС, VI-13 състав, по ф.д. № 572/1990 г.

7. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „Християндемократическа партия на България“, издадено на 26.01.2021 г. от СГС, VI-5 състав, по ф.д. № 657/2008 г.

8. Удостоверение № 48-00-184 от 27.01.2021 г. на Сметната палата на партия „ВОЛЯ“ за внесени от партията финансови отчети за 2017, 2018 и 2019 г.

9. Удостоверение № 48-00-177 от 27.01.2021 г. на Сметната палата на партия „Национален фронт за спасение на България“ за внесени от партията финансови отчети за 2017, 2018 и 2019 г.

10. Удостоверение № 48-00-293 от 02.02.2021 г. на Сметната палата на партия „Обединена социалдемокрация“ за внесени от партията финансови отчети за 2017, 2018 и 2019 г.

11. Удостоверение № 48-00-210 от 27.01.2021 г. на Сметната палата на партия „Българска социалдемократическа партия (БСДП)“ за внесени от партията финансови отчети за 2017, 2018 и 2019 г.

12. Удостоверение № 48-00-288 от 02.02.2021 г. на Сметната палата на партия „Християндемократическа партия на България“ за внесени от партията финансови отчети за 2017, 2018 и 2019 г.

13. Образец от подписа на представляващия партия „Воля“.

14. Образец от печата на партия „Воля“.

15. Образец от подписа на представляващия партия „Национален фронт за спасение на България“.

16. Образец от печата на партия „Национален фронт за спасение на България“

17. Образец от подписа на представляващия партия „Обединена социалдемокрация“.

18. Образец от печата на партия „Обединена социалдемокрация“.

19. Образец от подписа на представляващия партия „Българска социалдемократическа партия (БСДП)“.

20. Образец от печата на партия „Българска социалдемократическа партия (БСДП)“.

21. Образец от подписа на представляващия партия „Християндемократическа партия на България“.

22. Образец от печата на партия „Християндемократическа партия на България“.

23. Образци от подписите на представляващите коалиция „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ“ – 2 броя.

24. Преводно нареждане от „Българо-американска кредитна банка“ АД от 10.02.2021 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 ИК в размер на 2500 лева по сметка на ЦИК в БНБ.

25. Удостоверение от „Българо-американска кредитна банка“ АД, за актуална банкова сметка на името на партия „ВОЛЯ“, по която ще се обслужва предизборната кампания на коалицията.

26. Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията, свързани с предизборната кампания.

27. Списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 4010 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на коалицията в бюлетината по следния начин: „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ“.

От протокол с вх. № НС-04-03-9 от 12 февруари 2021 г. на ЦИК от ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ“ в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс за наличие на 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ“.

Налице са изискванията на чл. 139 – 141 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 1961-НС от 27 януари 2021 г. и Решение № 1968-НС от 29 януари 2021 г. на ЦИК за регистрация на коалиция „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ“ за участие в изборите за народни представители на 4  април 2021 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 141, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира коалиция „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ“ за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Наименованието на коалицията се отпечатва в бюлетината по следния начин: ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

КС/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

2131-НС/

2142-НС/

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 3520-ЗДОИ / 11.07.2024

  относно: предоставяне на достъп до обществена информация

 • № 3519-МИ / 11.07.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Трояново, община Камено, област Бургас

 • № 3518-МИ / 09.07.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Казанлък, област Стара Загора

 • всички решения