Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2140-ПВР/МИ
София, 27 февруари 2013 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Ветово, област Русе

Постъпило е предложение с вх. № 149/25.02.2013 г. от Георги Христов Георгиев - упълномощен представител на „Коалиция за България", за промяна в състава на ОИК - Ветово, област Русе. Предлага се на мястото на Никола Иванов Стоянов - член на ОИК, да бъде назначен Христо Георгиев Христов. Към предложението са приложени: молба от Никола Иванов Стоянов за освобождаването му като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от личната карта, копие от дипломата за завършено висше образование на Христо Георгиев Христов и пълномощно от Сергей Станишев в качеството му на представляващ „Коалиция за България" в полза на Георги Христов Георгиев.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Ветово, област Русе, Никола Иванов Стоянов, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Ветово, област Русе, Христо Георгиев Христов, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3129-ЕП/НС / 22.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3101-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Шести изборен район – Врачански, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3128-МИ / 22.04.2024

    относно: временна замяна на председател на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 3127-МИ / 22.04.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Исперих, област Разград

  • всички решения