Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2140-ПВР/МИ
София, 27 февруари 2013 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Ветово, област Русе

Постъпило е предложение с вх. № 149/25.02.2013 г. от Георги Христов Георгиев - упълномощен представител на „Коалиция за България", за промяна в състава на ОИК - Ветово, област Русе. Предлага се на мястото на Никола Иванов Стоянов - член на ОИК, да бъде назначен Христо Георгиев Христов. Към предложението са приложени: молба от Никола Иванов Стоянов за освобождаването му като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от личната карта, копие от дипломата за завършено висше образование на Христо Георгиев Христов и пълномощно от Сергей Станишев в качеството му на представляващ „Коалиция за България" в полза на Георги Христов Георгиев.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Ветово, област Русе, Никола Иванов Стоянов, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Ветово, област Русе, Христо Георгиев Христов, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1818-НС / 24.03.2023

    относно: сигнал от Съвета за електронни медии за допуснато нарушение на чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс

  • № 1817-НС / 24.03.2023

    относно: жалба от Десислава Илиева Георгиева – упълномощен представител на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“, срещу решение № 100-НС от 19.03.2023 г. на РИК – Пазарджик, с което е образувана и назначена секция за гласуване на избиратели с подвижна избирателна кутия на територията на община Пазарджик за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1816-НС / 23.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения