Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2135-МИ
София, 25 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: приложимо решение за отваряне на запечатани помещения, определени за съхранение на изборни книжа и материали, в които се съхраняват изборни книжа от предходни избори и референдуми, с цел прибиране и съхраняване на изборни книжа и материали след произвеждане на местен референдум в община Несебър на 28 февруари 2021 г.

Във връзка с провеждане на местен референдум в община Несебър на 28 февруари 2021 г. и по повод постъпило искане за отваряне на запечатано помещение, намиращо се в гр. Несебър, ул. „Еделвайс“ № 10, заседателна зала, стая № 1, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за общински съветници и за кметове през 2019 г., и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 464 във връзка с чл. 445, ал. 8 от Изборния кодекс и Решение № 1244-МИ от 30 септември 2019 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Приложимо решение за отваряне на запечатани помещения определени за съхраняване на изборните книжа и материали, в които се съхраняват изборни книжа от предходни избори и референдуми, с цел прибиране и съхраняване на книжа и материали след произвеждане на местен референдум в община Несебър на 28 февруари 2021 г. е Решение № 2080-МИ от 17 февруари 2021 г. на Централната избирателна комисия.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

БА/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2439-НС / 09.04.2021

    относно: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено чрез публикуване на фейсбук страница на резултати от допитвания до обществено мнение по повод на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 2438-НС / 09.04.2021

    относно: обявяване на избраните народни представители в Четиридесет и петото Народно събрание

  • № 2437-НС / 09.04.2021

    относно: обявяване списък А и списък Б по чл. 298, ал. 3 от Изборния кодекс

  • всички решения