Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2135-МИ
София, 25 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: приложимо решение за отваряне на запечатани помещения, определени за съхранение на изборни книжа и материали, в които се съхраняват изборни книжа от предходни избори и референдуми, с цел прибиране и съхраняване на изборни книжа и материали след произвеждане на местен референдум в община Несебър на 28 февруари 2021 г.

Във връзка с провеждане на местен референдум в община Несебър на 28 февруари 2021 г. и по повод постъпило искане за отваряне на запечатано помещение, намиращо се в гр. Несебър, ул. „Еделвайс“ № 10, заседателна зала, стая № 1, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за общински съветници и за кметове през 2019 г., и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 464 във връзка с чл. 445, ал. 8 от Изборния кодекс и Решение № 1244-МИ от 30 септември 2019 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Приложимо решение за отваряне на запечатани помещения определени за съхраняване на изборните книжа и материали, в които се съхраняват изборни книжа от предходни избори и референдуми, с цел прибиране и съхраняване на книжа и материали след произвеждане на местен референдум в община Несебър на 28 февруари 2021 г. е Решение № 2080-МИ от 17 февруари 2021 г. на Централната избирателна комисия.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

БА/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3081-МИ / 16.04.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Опака, област Търговище

  • № 3080-МИ / 16.04.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Кюстендил, област Кюстендил

  • № 3079-МИ / 16.04.2024

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на нови и частични избори за кметове и за общински съветници

  • всички решения