Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2125-ПВР/МИ
София, 12 септември 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Рудозем, област Смолян

Постъпило е заявление с вх. № МИ-15-259 от 03.09.2015 г. от Елмира Асенова Гюрова - член на ОИК - Рудозем да бъде освободена като член на ОИК - Рудозем, по лични причини.

След извършена служебна проверка по преписката на ОИК - Рудозем, се установи, че с Решение № 300-ПВР/МИ от 15 август 2011 г. на ЦИК Елмира Асенова Гюрова е назначена за член на комисията. Налице са и законовите предпоставки по чл. 51, ал. 2, т. 1 от ИК за предсрочно прекратяване на пълномощията й.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Рудозем, област Смолян, Елмира Асенова Гюрова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1289-НС / 16.08.2022

    относно: регистрация на партия „ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1288-НС / 16.08.2022

    относно: регистрация на партия „ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1287-НС / 16.08.2022

    относно: регистрация на партия „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения