Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2074-НС
София, 9 ноември 2012 г.

ОТНОСНО: обявяване на избран за народен представител

На 8 ноември 2012 г. с решение на Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България предсрочно са прекратени пълномощията на народния представител Галина Симеонова Симеонова, избрана от 31 (тридесет и първи) многомандатен избирателен район - Ямбол, издигнат от ПП „ГЕРБ" в 41-вото Народно събрание.

На основание чл. 26, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 272, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

Обявява за избрана за народен представител в 31 (тридесет и първи) многомандатен изборен район - Ямбол, Мария Стоянова Петрова-Минчева, ЕГН ..., от листата на ПП „ГЕРБ".

Решението да се обнародва в "Държавен вестник".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения