Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2022-МИ/НР
София, 9 септември 2015 г.

ОТНОСНО: поправка на технически грешки, допуснати в Решение № 1855-МИ/НР от 4 септември 2015 г. на ЦИК за назначаване на ОИК в община Неделино

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на технически грешки в Решение № 1855-МИ/НР от 4 септември 2015 г. на ЦИК, както следва:

- името на член на ОИК - Неделино, да се чете ЕВГЕНИЙ МИТКОВ ВЕЛКОВ вместо „Евгени Митков Великов";.

- името на член на ОИК - Неделино, да се чете МАРИЯНА ЛЮДМИЛОВА ГЕРМАНОВА вместо „Мариана Людмилова Геманова".

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова 


* Публикувано на

Свързани решения:

1855-МИ/НР/

Календар

Решения