Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2018-МИ
София, 3 септември 2012 г.

ОТНОСНО: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ОИК на протоколите на СИК за резултатите на провеждания частичен избор за кмет на кметство в с. Пиргово, община Иваново, област Русе, с. Рогозче, община Джебел. област Кърджали, с. Доброплодно, община Ветрино, област Варна, с. Горна Студена, община Свищов, област Велико Търново, с. Хърлец, община Козлодуй, област Враца, с.Ивайло, община Пазарджик, област Пазарджик, с. Байково, община Хитрино, област Шумен, гр. Калофер, община Карлово, област Пловдив на 7 октомври 2012 г.

На основание т. 6.2. на договор № МС-41/21.04.2012 г. за компютърна обработка на протоколите на СИК в ОИК от произвеждания на 7 октомври 2012 г. частичен избор за кмет на кметство в с. Пиргово, община Иваново, област Русе, с. Рогозче, община Джебел. област Кърджали, с. Доброплодно, община Ветрино, област Варна, с. Горна Студена, община Свищов, област Велико Търново, с. Хърлец, община Козлодуй, област Враца, с.Ивайло, община Пазарджик, област Пазарджик, с. Байково, община Хитрино, област Шумен, гр. Калофер, община Карлово, област Пловдив, и утвърдената с договора офертна цена Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Определя размера на възнаграждението на преброителя за компютърната обработка в ОИК на протоколите на СИК на първи тур на изборите на 7 октомври 2012 г., както следва:

ОИК - Иваново, област Русе 120 лв. с ДДС
ОИК - Джебел, област Кърджали 120 лв. с ДДС
ОИК - Ветрино, област Варна 120 лв. с ДДС
ОИК - Свищов, област Велико Търново 120 лв. с ДДС
ОИК - Козлодуй, област Враца 120 лв. с ДДС
ОИК - Пазарджик, област Пазарджик 120 лв. с ДДС
ОИК - Хитрино, област Шумен 120 лв. с ДДС
ОИК - Карлово, област Пловдив 120 лв. с ДДС

 

2. При евентуално произвеждане на втори тур на изборите на 14 октомври 2012 г. определя размера на възнаграждението на преброителя за компютърната обработка за втори тур в съответната ОИК:

ОИК - Иваново, област Русе 84 лв. с ДДС
ОИК - Джебел, област Кърджали 84 лв. с ДДС
ОИК - Ветрино, област Варна 84 лв. с ДДС
ОИК - Свищов, област Велико Търново 84 лв. с ДДС
ОИК - Козлодуй, област Враца 84 лв. с ДДС
ОИК - Пазарджик, област Пазарджик 84 лв. с ДДС
ОИК - Хитрино, област Шумен 84 лв. с ДДС
ОИК - Карлово, област Пловдив 84 лв. с ДДС

 

3. Възнаграждението е за сметка на общинския бюджет.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения