Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2012-НС
София, 10 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Девети изборен район – Кърджалийски, за изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Кърджали с вх. № НС-05-7\15 от 05.02.2021 г. на ЦИК с предложение за състав на РИК – Кърджали. Към писмото са представени документи, установяващи спазването на реда по чл. 60, ал. 2 от Изборния кодекс, протокол от 02.02.2021 г. за проведените консултации за състав на РИК между партиите и коалициите, както и всички изискуеми се документи по чл. 60, ал. 3 и 4 ИК.

На консултациите са участвали представители на всички парламентарно представени партии и коалиции, както и на коалицията, която има избрани с нейната листа членове на Европейския парламент от Република България, надлежно упълномощени. Постигнато е съгласие между участниците по отношение на състава и ръководството на Районна избирателна комисия в Девети изборен район – Кърджалийски.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 7 и ал. 10 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 ИК и Решение № 1966-НС от 28.01.2021 г. и Решение № 1986-НС от 04.02.2021 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Девети изборен район – Кърджалийски, в състав от 15 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петър Иванов Захариев ЕГН
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Величка Димитрова Георгиева ЕГН
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Андрей Димитров Атанасов ЕГН
СЕКРЕТАР: Беркант Метин Барзат ЕГН
ЧЛЕНОВЕ: Димитър Киров Димитров ЕГН
  Елица Момчилова Юркенова ЕГН
  Емилия Белева Владева-Бонева ЕГН
  Иван Добрев Илиев ЕГН
  Мариела Любомирова Башева ЕГН
  Иван Пламенов Робов ЕГН
  Павел Богомилов Гатев ЕГН
  Иванка Петкова Илиевска ЕГН
  Кемал Мюмюнов Алиев ЕГН
  Христина Кралева Георгиева ЕГН
  Галина Нешова Марева ЕГН

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 13 февруари 2021 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ЕЧ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2518-МИ / 26.09.2023

    относно: регистрация на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 2517-МИ / 26.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кнежа, област Плевен

  • № 2516-МИ / 26.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Брегово, област Видин

  • всички решения