Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2
София, 12 май 2021 г.

ОТНОСНО: обявяване на решенията на Централната избирателна комисия

На основание чл. 57, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Решенията на Централната избирателна комисия се обявяват незабавно след приемането им.

2. Обявяването на решенията на Централната избирателна комисия се извършва чрез публикуването им на интернет страницата на комисията и в бюлетина (електронната емисия) на Българската телеграфна агенция.

3. Сроковете за обжалване на решенията на ЦИК започват да текат от второто по ред публикуване.

4. Централната избирателна комисия изпраща на „Държавен вестник“ решенията, подлежащи на обнародване според Изборния кодекс, веднага след приемането им.

 

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КН/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 485-НС / 29.07.2021

    относно: жалба от В. П. срещу решение № 162-НС от 06.07.2021 г. на РИК 13 – Пазарджик

  • № 484-МИ / 29.07.2021

    относно: определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частичните избори за кметове на 3 октомври 2021 г.

  • № 483-МИ / 29.07.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на община Стражица, област Велико Търново

  • всички решения