Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2
София, 22 март 2019 г.

ОТНОСНО: обявяване на решенията на ЦИК

На основание чл. 57, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия (ЦИК)

 

Р Е Ш И:

 

  1. Решенията на Централната избирателна комисия се обявяват незабавно след приемането им.
  2. Обявяването на решенията на Централната избирателна комисия се извършва чрез публикуването им на интернет страницата на комисията и в бюлетина (електронната емисия) на Българската телеграфна агенция.
  3. Сроковете за обжалване на решенията на ЦИК започват да текат от второто по ред публикуване.
  4.  Централната избирателна комисия изпраща на „Държавен вестник” решенията, подлежащи на обнародване според Изборния кодекс, веднага след приемането им.

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения