Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1994-ПВР/МИ
София, 15 август 2012 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Роман, област Враца, назначена с Решение № 405-ПВР/МИ от 18.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-897 от 10.08.2012 г. от Валери Маринов Ангелов - общински ръководител на ПП „ГЕРБ" за община Роман, за промяна в състава на ОИК - Роман. Предлага се на мястото на Радослава Петкова Велева - член на ОИК - Роман, да бъде назначена Соня Найденова Петрова. Към предложението са приложени: молба от Радослава Петкова Велева за освобождаването й от състава на ОИК; декларация по чл.16, ал. 2 от ИК; копие от личната карта и копие от дипломата за завършено висше образование на Соня Найденова Петрова.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Роман,  област Враца, Радослава Петкова Велева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Роман,  област Враца, Соня Найденова Петрова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мая Андреева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения