Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1942-НР
София, 6 септември 2015 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 1828-НР от 6 септември 2015 г. на ЦИК относно обявяване на местата, в които ще се образуват секции за гласуване извън страната на основание чл. 14, т. 3 от ИК при произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015г.

Централната избирателна комисия установи, че при посочване на местата за гласуване в Република Турция е пропуснато отбелязване на държавата, поради което и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с т. 5 от Изборния кодекс

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 1828-НР от 6 септември 2015 г. на ЦИК в таблицата, както следва:

- в графа „Държава" след ред „Сърбия" да се впише: „Турция".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

1828-МИ/НР/

Календар

Решения

  • № 3372-ЕП/НС / 27.05.2024

    относно: искане да бъдат регистрирани като наблюдатели на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и народни представители на 9 юни 2024 г. представители на Бюрото за демократични институции и права на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ)

  • № 3371-НС / 27.05.2024

    относно: жалба от Ц. П. – упълномощен представител на КП „ГЕРБ-СДС“ за нарушение на чл. 183 ал. 4 от Изборния кодекс

  • № 3370-ЕП / 27.05.2024

    относно: регистрация на Христо Атанасов Костов кандидат под № 3 в кандидатската листа на коалиция „СИНЯ БЪЛГАРИЯ“ за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

  • всички решения