Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1932-НС
София, 8 юни 2023 г.

ОТНОСНО: обявяване на Росица Василева Пандова-Йовкова за народен представител в Двадесет и четвърти изборен район – София, в 49-то Народно събрание

С писмо вх. № НС-02-58 от 07.06.2023 г. на ЦИК е получено Решение на Народното събрание за избиране на Министерски съвет на Република България от 6 юни 2023 г., с което на основание чл. 84, т. 6 и чл. 108 от Конституцията на Република България народният представител Андрей Иванов Цеков от Двадесет и четвърти изборен район – София, издигнат от коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“, е избран за министър на регионалното развитие и благоустройството на Република България.

Съгласно чл. 68, ал. 2 от Конституцията на Република България народен представител, избран за министър, прекъсва пълномощията си за времето, през което е министър, като се замества по съответния ред.

На основание чл. 302, ал. 2 ИК следва да бъде обявена за народен представител Росица Василева Пандова-Йовкова под № 8 от листата на коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ на мястото на Андрей Иванов Цеков за времето, през което същият изпълнява функциите на министър.

При възстановяване пълномощията на народен представител, избран за министър, се прекратяват пълномощията на обявения за избран с това решение народен представител.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 302, ал. 2 от Изборния кодекс във връзка с чл. 68, ал. 2 от Конституцията на Република България Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА за народен представител в 49-то Народно събрание от Двадесет и четвърти изборен район – София, Росица Василева Пандова-Йовкова с ЕГН , под № 8 от листата на коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“, на мястото на Андрей Иванов Цеков за времето, през което Андрей Иванов Цеков изпълнява функциите на министър.

Решението да се обнародва в „Държавен вестник”.


Председател: Камелия Нейкова

Зам.-председател: Росица Матева

РМ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3067-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3066-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3065-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения