Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1930-НС
София, 8 юни 2023 г.

ОТНОСНО: обявяване на Веселин Жеков Недев за народен представител в Двадесет и девети изборен район – Хасковски, в 49-то Народно събрание

С писмо вх. № НС-02-58 от 07.06.2023 г. на ЦИК е получено Решение на Народното събрание за избиране на Министерски съвет на Република България от 6 юни 2023 г., с което на основание чл. 84, т. 6 и чл. 108 от Конституцията на Република България народният представител Асен Васков Василев от Двадесет и девети изборен район – Хасковски, издигнат от коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“, е избран за министър на финансите на Република България.

Съгласно чл. 68, ал. 2 от Конституцията на Република България народен представител, избран за министър, прекъсва пълномощията си за времето, през което е министър, като се замества по съответния ред.

На основание чл. 302, ал. 2 ИК следва да бъде обявен за народен представител Веселин Жеков Недев под № 2 от листата на коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ на мястото на Асен Васков Василев за времето, през което същият изпълнява функциите на министър.

При възстановяване пълномощията на народен представител, избран за министър, се прекратяват пълномощията на обявения за избран с това решение народен представител.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 302, ал. 2 от Изборния кодекс във връзка с чл. 68, ал. 2 от Конституцията на Република България Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА за народен представител в 49-то Народно събрание от Двадесет и девети изборен район – Хасковски, Веселин Жеков Недев с ЕГН , под № 2 от листата на коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“, на мястото на Асен Васков Василев за времето, през което Асен Васков Василев изпълнява функциите на министър.

Решението да се обнародва в „Държавен вестник”.


Председател: Камелия Нейкова

Зам.-председател: Росица Матева

РМ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения