Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1929-НС
София, 23 юли 2012 г.

ОТНОСНО:  обявяване на избран за народен представител

На 19 юли 2012 г. на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България предсрочно са прекратени пълномощията на народния представител Димитър Иванов Аврамов, избран от Дванадесети многомандатен избирателен район - Монтана, издигнат от ПП „ГЕРБ" в 41-то Народно събрание.

На основание чл. 272, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Обявява за избран за народен представител в Дванадесети многомандатен изборен район - Монтана, Петър Илиев Якимов, ЕГН ...., от листата на ПП „ГЕРБ".
Решението да се обнародва в „Държавен вестник".

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3385-МИ / 30.05.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 3384-МИ / 29.05.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Радомир, област Перник

  • № 3383-ЕП/НС / 29.05.2024

    относно: искане за регистрация на наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. от неправителствена организация „Election-Watch.EU“

  • всички решения