Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1923-НС
София, 22 декември 2020 г.

ОТНОСНО: обявяване на Георги Александров Александров за народен представител в Трети изборен район – Варненски, в 44-то Народно събрание

С писмо вх. № НС-02-11 от 21 декември 2020 г. в Централната избирателна комисия председателят на Народното събрание уведомява Централната избирателна комисия, че е починал народният представител Валентин Кирилов Касабов, избран от листата на коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ в Трети изборен район – Варненски, и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 от Конституцията на Република България са прекратени неговите пълномощия.

С вх. № НС-11-1 от 21 декември 2020 г. в Централната избирателна комисия е постъпило заявление от кандидата за народен представител Иво Колев Пазарджиев, с което заявява и декларира, че не желае да бъде обявен за избран за народен представител от листата на коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ в Трети изборен район – Варненски, в 44-то Народно събрание.

Съгласно чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК съгласието на кандидата да бъде регистриран е абсолютна предпоставка за регистрацията му от предложилата го партия, коалиция или инициативен комитет, а след произвеждане на изборите и за обявяването му за избран за народен представител. Когато кандидат за народен представител подаде заявление до Централната избирателна комисия, че не желае да бъде обявен за избран за народен представител, следва да се тълкува, че по същество е налице оттегляне на съгласието на кандидата, дадено чрез заявлението по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК. Адресираното до ЦИК изявление, съдържащо нежелание на кандидата да бъде обявен за избран за народен представител, препятства възможността ЦИК да стори това поради липсата на абсолютна предпоставка, изразяваща съгласието му за регистрация, съответно обявяването му за народен представител. Налице е по същество изявление за отказ от страна на кандидата да бъде обявен за избран, който обвързва ЦИК и прави невъзможно вземане на решение по реда на чл. 302, ал. 1 ИК спрямо този кандидат.

След извършена проверка на списък А и списък Б по многомандатни изборни райони ЦИК установи, че Иво Колев Пазарджиев фигурира под № 3 в кандидатската листа на коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ в Трети изборен район – Варненски.

На основание чл. 302, ал. 1 от Изборния кодекс при предсрочното прекратяване на пълномощията на народен представител ЦИК следва да обяви следващия в листата кандидат. Следващият кандидат в листата на коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ под № 4 в списък Б от кандидатската листа на коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ в Трети изборен район – Варненски, е Георги Александров Александров. Централната избирателна комисия счита, че мандатът на Валентин Кирилов Касабов следва да се довърши от Георги Александров Александров.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 247, ал. 1, т. 6 и чл. 302, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА за народен представител от Трети изборен район – Варненски, Георги Александров Александров, с ЕГН …, под № 4 от листата на коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ в 44-то Народно събрание.

Решението да се обнародва в „Държавен вестник“.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ТЙ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1938-МИ / 19.01.2021

    относно: допускане на партия „Движение България на гражданите“ за участие в частичните избори, насрочени на 28 февруари 2021 г.

  • № 1937-МИ / 19.01.2021

    относно: допускане на партия „ВОЛЯ“ за участие в частичните избори, насрочени на 28 февруари 2021 г.

  • № 1936-МР / 19.01.2021

    относно: възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на общ местен референдум в следните населени места от община Несебър: гр. Обзор, с. Баня, с. Приселци, с. Раковсково, с. Емона, с. Паницово и с. Козница на 28 февруари 2021 г.

  • всички решения