Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1919-ПВР/МИ
София, 9 юли 2012 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Варна, област Варна, назначена с Решение № 396-ПВР/МИ от 18.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-878 от 07.06.2012 г., допълнено на 09.07.2012 г. от Иван Николаев Портних, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за прекратяване на пълномощията  по чл.25, ал. 1, т. 8 на председателя Иван Йорданов Лечев и назначаване за председател на ОИК - Варна  на Пламена Микова Маринова. Приложени са копие на пълномощно № КО-Г-029/28.06.2012г. за преупълномощаване на Иван Николаев Портних, препис-извлечение от акт за смърт № І-812 от 13.05.2012г.,  декларация по чл.16, ал. 2 от ИК, копие от дипломата за висше образование и копие от личната карта на Пламена Микова Маринова.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА предсрочното прекратяване на правомощията на Иван Йорданов Лечев, ЕГН ... и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК - Варна, област Варна Пламена Микова Маринова, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мая Андреева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения