Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1919-ПВР/МИ
София, 9 юли 2012 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Варна, област Варна, назначена с Решение № 396-ПВР/МИ от 18.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-878 от 07.06.2012 г., допълнено на 09.07.2012 г. от Иван Николаев Портних, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за прекратяване на пълномощията  по чл.25, ал. 1, т. 8 на председателя Иван Йорданов Лечев и назначаване за председател на ОИК - Варна  на Пламена Микова Маринова. Приложени са копие на пълномощно № КО-Г-029/28.06.2012г. за преупълномощаване на Иван Николаев Портних, препис-извлечение от акт за смърт № І-812 от 13.05.2012г.,  декларация по чл.16, ал. 2 от ИК, копие от дипломата за висше образование и копие от личната карта на Пламена Микова Маринова.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА предсрочното прекратяване на правомощията на Иван Йорданов Лечев, ЕГН ... и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК - Варна, област Варна Пламена Микова Маринова, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мая Андреева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3372-ЕП/НС / 27.05.2024

    относно: искане да бъдат регистрирани като наблюдатели на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и народни представители на 9 юни 2024 г. представители на Бюрото за демократични институции и права на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ)

  • № 3371-НС / 27.05.2024

    относно: жалба от Ц. П. – упълномощен представител на КП „ГЕРБ-СДС“ за нарушение на чл. 183 ал. 4 от Изборния кодекс

  • № 3370-ЕП / 27.05.2024

    относно: регистрация на Христо Атанасов Костов кандидат под № 3 в кандидатската листа на коалиция „СИНЯ БЪЛГАРИЯ“ за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

  • всички решения