Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1918 -ПВР/МИ
София, 9 юли 2012 г.

ОТНОСНО: прекратяване пълномощия на член на ОИК – Рудозем, област Смолян

Постъпило е заявление с вх. № ОИК-884/06.07.2012 г. от Десислава Росенова Сюрджиева - член на ОИК - Рудозем, с което същата желае да бъде освободена от заеманата длъжност и да бъдат прекратени предсрочно пълномощията й по собствено желание.

Като констатира, че са налице изискванията на чл. 25, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и на основание чл. 26, ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА пълномощията на Десислава Росенова Сюрджиева, ЕГН ..., като член на ОИК - Рудозем, област Смолян, и анулира издаденото й удостоверение № 8 от 01.09.2011 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мая Андреева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения