Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1900-НС
София, 8 април 2023 г.

ОТНОСНО: заличаване на Станислав Тодоров Трифонов от списък А, обявен с Решение № 1898-НС от 06.04.2023 г. на ЦИК в Първи изборен район – Благоевградски, и в Двадесет и седми изборен район – Старозагорски

Постъпило е заявление с вх. № НС-10-91/07.04.2023 г. от Станислав Тодоров Трифонов – регистриран кандидат за народен представител от кандидатската листа на партия „Има такъв народ“ в Първи изборен район – Благоевградски, и в Двадесет и седми изборен район – Старозагорски, с което иска да не бъде обявен за избран за народен представител от кандидатската листа на партия „Има такъв народ“.

С Решение № 1898-НС от 06.04.2023 г. Станислав Тодоров Трифонов е обявен в списък А на кандидатската листа на партия „Има такъв народ“ в Първи изборен район – Благоевградски, и в Двадесет и седми изборен район – Старозагорски. Подаденото заявление следва да се счита като заявление от Станислав Тодоров Трифонов да бъде заличен от обявения списък А и да не бъде обявен за избран за народен представител.

Въз основа на подаденото заявление от Станислав Тодоров Трифонов същият следва да бъде заличен от списък А на партия „Има такъв народ“ в Първи изборен район – Благоевградски, и в Двадесет и седми изборен район – Старозагорски.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ЗАЛИЧАВА Станислав Тодоров Трифонов, ЕГН …, от списък А, обявен с Решение № 1898-НС от 06.04.2023 г., в листата на партия „Има такъв народ“ в Първи изборен район – Благоевградски, и Двадесет и седми изборен район – Старозагорски, в произведените избори за народни представители на 2 април 2023 г.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения