Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 19-ПВР/МИ
София, 11 юли 2011 г.

ОТНОСНО:  единна номерация на избирателните секции в Република България за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 14 и чл. 71, ал. 2, 3 и 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. Единният номер на всяка избирателна секция се състои от девет цифри, групирани във вида:
АА ВВ СС ХХХ
където:
АА е номерът на областта, както следва:
01 - Благоевград
02 - Бургас
03 - Варна
04 - Велико Търново
05 - Видин
06 - Враца
07 - Габрово
08 - Добрич
09 - Кърджали
10 - Кюстендил
11 - Ловеч
12 - Монтана
13 - Пазарджик
14 - Перник
15 - Плевен
16 - Пловдив
17 - Разград
18 - Русе
19 - Силистра
20 - Сливен
21 - Смолян
22 - София-град
23 - София-област
24 - Стара Загора
25 - Търговище
26 - Хасково
27 - Шумен
28 - Ямбол

ВВ е номерът на общината в съответната област съгласно Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ).

СС е номерът на административния район съгласно ЕКАТТЕ в общините с районно деление - София, Пловдив и Варна, а за останалите се записва 00 (нула-нула).

ХХХ е номерът на секцията в общината, а за София, Пловдив и Варна - номерът на секцията в административния район.

2. Кметовете на общини образуват със заповед общи избирателни секции за изборите за общински съветници и кметове и в изборите за президент и вицепрезидент на републиката не по-късно от 28 август 2011 г. (55 дни преди изборния ден) и утвърждават тяхната номерация и адрес.

3. Заповедта на кмета за образуване на избирателни секции се обявява публично. Тя може да бъде обжалвана в срок до 7 дни пред областния управител, който се произнася в срок до три дни с решение, което не подлежи на обжалване.

4. Кметовете на общини изпращат до 30 август 2011 г. (не по-късно от 53 дни преди изборния ден) на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството списък с адресите на избирателните секции и уведомяват общинската избирателна комисия (ОИК).

5. Общинската избирателна комисия не по-късно 23 септември 2011 г. (30 дни преди изборния ден) формира единните номера на избирателните секции в района или общината съобразно единната номерация на секциите, определена с настоящото решение на Централната избирателна комисия.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

    относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

  • № 3487-МИ / 18.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 3486-МИ / 18.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

  • всички решения