Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 189-ЕП
София, 19 април 2019 г.

ОТНОСНО: регистрация и обявяване на кандидатската листа на коалиция „БСП за България“ с кандидати за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е предложение от коалиция „БСП за България“, подписано от Корнелия Петрова Нинова в качеството й на председател и представляващ коалицията, заведено под № 7 на 19 април 2019 г. в регистъра на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България, за регистрация и обявяване на кандидатската листа на коалиция „БСП за България“ с кандидати за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., както следва: Елена Николова Йончева, Петър Бойков Витанов, Цветелина Маринова Пенкова, Иво Христов Петков, Сергей Дмитриевич Станишев, Иван Кръстев Кръстев, Деница Златкова Златева, Румен Василев Гечев, Момчил Стефанов Неков, Велизар Пенков Енчев, Димитър Иванов Данчев, Тодор Димитров Стоилов, Валери Мирчев Жаблянов, Мариела Тодорова Модева, Десислав Петров Тасков, Крум Георгиев Дончев и Емил Ценов Георгиев.

Коалицията е регистрирана с Решение № 126-ЕП от 10 април 2019 г. на ЦИК за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Към предложението са приложени заявления-декларации по чл. 365, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 3 ИК от кандидатите – 17 бр.

По преписката е представено писмо с вх. № ЕП-04-03-44 от 19.04.2019 г. от ГД „ГРАО“ в МРРБ за извършена проверка на кандидатската листа на коалиция „БСП за България“ със заключение, че проверката е установила, че лицата, посочени в листата, отговарят на условията на чл. 351, ал. 1 от Изборния кодекс и т. 1 от Решение № 73-ЕП от 5 април 2019 г. на ЦИК.

Централната избирателна комисия счита, че са налице изискванията на чл. 351, ал. 1, чл. 364, чл. 365, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс и Решение № 73-ЕП от 5 април 2019 г. на ЦИК за регистрация на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България, издигнати с кандидатска листа на коалиция „БСП за България“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 365, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатската листа на коалиция „БСП за България“ с кандидати за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., както следва:

 1. Елена Николова Йончева
 2. Петър Бойков Витанов
 3. Цветелина Маринова Пенкова
 4. Иво Христов Петков
 5. Сергей Дмитриевич Станишев
 6. Иван Кръстев Кръстев
 7. Деница Златкова Златева
 8. Румен Василев Гечев
 9. Момчил Стефанов Неков
 10. Велизар Пенков Енчев
 11. Димитър Иванов Данчев
 12. Тодор Димитров Стоилов
 13. Валери Мирчев Жаблянов
 14. Мариела Тодорова Модева
 15. Десислав Петров Тасков
 16. Крум Георгиев Дончев
 17. Емил Ценов Георгиев

На регистрираните кандидати да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2920-МИ / 05.12.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

 • № 2919-МИ / 30.11.2023

  относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

 • № 2918-МИ / 30.11.2023

  относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

 • всички решения