Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1885
София, 8 септември 2020

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 12 от 26.03.2019 г., изм. и доп. с Решение № 723 от 23.08.2019 г., изм. и доп. с Решение № 1788 от 12 март 2020 г. на ЦИК

На основание чл. 57, ал. 1, т.  1 от Изборния кодекс във връзка с решение на Народното събрание от 03.09.2020 г. за прекратяване пълномощията на председателя на ЦИК г-жа Стефка Стоева Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Изменя и допълва Решение № 12 от 26.03.2019 г., изм. и доп. с Решение № 723 от 23.08.2019 г., изм. и доп. с Решение № 1788 от 12 март 2020 г. на ЦИК, както следва:

 

1. В т. 1.4. „Работна група по Методическите указания и принципните решения“ се заличава Стефка Стоева.

 

2. Точка 1.9 се изменя така:

„1.9. Работна група по организация на машинно гласуване, както и за обобщаването на резултатите от него в състав:

Ерхан Чаушев

Емил Войнов

Димитър Димитров

Ивайло Ивков

Николай Николов“

 


Зам.-председател: Кристина Стефанова

За секретар: Силвия Стойчева

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1910-МИ / 29.10.2020

    относно: промяна в състава на ОИК – Ботевград, Софийска област

  • № 1909-МИ / 29.10.2020

    относно: промяна в състава на ОИК – Долни чифлик, област Варна

  • № 1908-НС / 27.10.2020

    относно: определяне на технически изисквания към апаратната и програмна част на техническите устройства за машинно гласуване

  • всички решения