Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1862-МИ/НР
София, 4 септември 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Павликени, област Велико Търново

Постъпило е предложение с вх. № МИ-06-331/04.09.2015 г. от Тодор Кутрев - упълномощен представител на коалиция „Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО" - гр. Павликени, област Велико Търново, за промяна в състава на ОИК - Павликени, като на мястото на Любослава Цанкова Митева - член на комисията, да бъде назначена като член на ОИК - Павликени, Катя Николова Симеонова-Сакакушева.

Към предложението са приложени: заявление от Любослава Цанкова Митева за отказ да бъде член на ОИК - Павликени, по лични причини; декларация по чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Катя Николова Симеонова-Сакакушева.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Павликени, област Велико Търново, Любослава Цанкова Митева.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Павликени, област Велико Търново, Катя Николова Симеонова-Сакакушева, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения