Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1862-МИ/НР
София, 04.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Павликени, област Велико Търново

Постъпило е предложение с вх. № МИ-06-331/04.09.2015 г. от Тодор Кутрев - упълномощен представител на коалиция „Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО" - гр. Павликени, област Велико Търново, за промяна в състава на ОИК - Павликени, като на мястото на Любослава Цанкова Митева - член на комисията, да бъде назначена като член на ОИК - Павликени, Катя Николова Симеонова-Сакакушева.

Към предложението са приложени: заявление от Любослава Цанкова Митева за отказ да бъде член на ОИК - Павликени, по лични причини; декларация по чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Катя Николова Симеонова-Сакакушева.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Павликени, област Велико Търново, Любослава Цанкова Митева.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Павликени, област Велико Търново, Катя Николова Симеонова-Сакакушева, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1843-НС / 16.07.2020

    относно: обявяване на Калин Любенов Вельов за народен представител в Двадесет и четвърти изборен район – София, в 44-то Народно събрание

  • № 1842-МИ / 16.07.2020

    относно: условията и реда за извършване на допитвания до общественото мнение, социологически проучвания и проучвания „на изхода“ в изборния ден и регистрация на организациите, които ги извършват при произвеждане на нови и частични избори

  • № 1841-МИ / 16.07.2020

    относно: допускане и регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в нови и частични избори

  • всички решения