Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1857-МИ/НР
София, 4 септември 2015 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 1792-МИ/НР от 3 септември 2015 г. на ЦИК за назначаване на ОИК в община Несебър

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на технически грешки в Решение № 1792-МИ/НР от 3 септември 2015 г. на ЦИК, както следва:

- името на член на ОИК - Несебър, да се чете ВАЛЕНТИН РАДОСТИНОВ ГАНЕВ вместо „Валентин Радостинов Ганчев";

- името на член на ОИК - Несебър, да се чете МИТОШКА ГЕОРГИЕВА ВЕЛИКОВА вместо „Митошка Великова Георгиева".

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

1792-МИ/НР/

Календар

Решения