Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1850-МИ/НР
София, 4 септември 2015 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Борино, област Смолян, за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-348 от 31.08.2015 г. от кмета на община Борино, област Смолян, е постъпило искане за определяне състава на ОИК в община Борино.

В консултациите от парламентарно представени партии и коалиции не са участвали представители на коалиция Реформаторски блок, коалиция Патриотичен фронт и коалиция ББЦ. Чрез гласуване е прието ръководството на Общинската избирателна комисия в община Борино да бъде, както следва:  председател от ПП Герб, заместник председател - от К БСП, лява България, секретар от ДПС. Участващите в консултациите партии са представили предложения за участие в състава на ОИК, за които са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 27.08.2015 г. по чл. 75, ал. 7 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80, чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК и Решение № 1524-МИ/НР от 18.08.2015 г. на Централната избирателна комисия. Представени са и предложенията за участие в ОИК от Реформаторския блок и ББЦ. Съгласно чл. 76, ал. 8 от ИК на незаетото място се назначава представител на ДПС.

От представените писмени предложения на участващите в консултациите представители на партии и коалиции, ЦИК назначава състава на ОИК община Бориново, съобразявайки се с гласуваното ръководството и  спазвайки правилата на чл. 76 от ИК и предложените от РБ и ББЦ членове.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс и чл. 7, ал. 1, изр. 3 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Борино, област Смолян, в състав от 11 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Неджатин Ахмед Кафа
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йорданка Василева Бочукова
СЕКРЕТАР: Елфида Сафетова Данаджиева
ЧЛЕНОВЕ: Рабие Ахмедова Юсеин
Айше Шукриева Аликузова
Костадин Христов Драгнев
Ахмед Ибраим Таир
Йелдъз Рамаданова Кичук
Мелек Ахмед Мисиркова
Юлка Асенова Чолакова
Мюмюн Мустафа Юсуф

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 5 септември 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2916-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Монтана, област Монтана

  • № 2915-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 2914-МИ / 28.11.2023

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Еленово, община Попово, област Търговище

  • всички решения