Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 185 -НС
София, 7 юни 2021 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 181-НС от 6 юни 2021 г. на ЦИК

Централната избирателна комисия със свое Решение № 181-НС от 06.06.2021 г. е допуснала промени в състава и наименованието на коалиция НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА (КОД, БЗНС, БДФ) поради включване в състава ѝ на партия Средна Европейска Класа. В решението за промяна наименованието върху бюлетината на новообразуваната коалиция е записано „НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА – КОД, БЗНС, БДФ, СЕК“. В заявлението коалицията е заявила промяна на наименованието върху бюлетината по следния начин: НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА (КОД, БЗНС, БДФ, СЕК).

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 181-НС от 6 юни 2021 г. на ЦИК, като наименованието на коалицията върху бюлетината да се чете НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА (КОД, БЗНС, БДФ, СЕК).


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

181-НС/

Календар

Решения

  • № 1216-НС / 05.08.2022

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1215-НС / 05.08.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1211-НС от 4 август 2022 г. на ЦИК

  • № 1214-НС / 05.08.2022

    относно: приемане на образец на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до районната избирателна комисия, постановените по тях решения, и указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията на РИК

  • всички решения