Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 185-ПВР/МИ
София, 11 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Вълчедръм, област Монтана, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Вълчедръм, област Монтана, от 08.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-91 от 10.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 27.07.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Вълчедръм.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Вълчедръм, област Монтана, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Раина Боянова Иванова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Цветана Тодорова Христова

 

СЕКРЕТАР:

Анастасия Владимирова Главшина

 

ЧЛЕНОВЕ:

Огнян Миланов Палански

 

 

Галя Петкова Станева

 

 

Лозана Георгиева Бебина

 

 

Васил Борисов Макавеев

 

 

Ангелина Йосифова Йонина

 

 

Антон Аспарухов Цифудин

 

 

Иванка Цветанова Рачина

 

 

Йордан Димитров Иванов

 

 

Димитър Петков Палански

 

 

Евстати Тодоров Лазарков

 

 

Надежда Николова Главшина

 

 

Емил Благоев Кръстев

 

 

Иван Каменов Димитров

 

 

Данаил Кирилов Видолов

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • № 1181-МИ / 21.06.2022

    относно: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените частични избори на 3 юли 2022 г.

  • всички решения