Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 185-ПВР/МИ
София, 11 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Вълчедръм, област Монтана, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Вълчедръм, област Монтана, от 08.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-91 от 10.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 27.07.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Вълчедръм.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Вълчедръм, област Монтана, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Раина Боянова Иванова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Цветана Тодорова Христова

 

СЕКРЕТАР:

Анастасия Владимирова Главшина

 

ЧЛЕНОВЕ:

Огнян Миланов Палански

 

 

Галя Петкова Станева

 

 

Лозана Георгиева Бебина

 

 

Васил Борисов Макавеев

 

 

Ангелина Йосифова Йонина

 

 

Антон Аспарухов Цифудин

 

 

Иванка Цветанова Рачина

 

 

Йордан Димитров Иванов

 

 

Димитър Петков Палански

 

 

Евстати Тодоров Лазарков

 

 

Надежда Николова Главшина

 

 

Емил Благоев Кръстев

 

 

Иван Каменов Димитров

 

 

Данаил Кирилов Видолов

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2916-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Монтана, област Монтана

  • № 2915-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 2914-МИ / 28.11.2023

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Еленово, община Попово, област Търговище

  • всички решения