Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1826-МИ
София, 16 юни 2020 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Брестак, община Вълчи дол, област Варна

Общинска избирателна комисия – Вълчи дол, с писмо № МИ-15-344 от 12.06.2020 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че с решение № 117-МИ от 19.05.2020 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 13 ЗМСМА предсрочно са прекратени пълномощията на Богдан Дочев Богданов като кмет на кметство Брестак, община Вълчи дол, област Варна.

Към уведомлението са приложени следните документи: решение № 117-МИ от 19.05.2020 г. на ОИК – Вълчи дол; решение № 118-МИ от 26.05.2020 г. на ОИК – Вълчи дол и препис-извлечение от акт за смърт на Богдан Дочев Богданов.

Съгласно справка от ГД ГРАО броят на жителите по постоянен адрес в с. Брестак е 756 към 15 юни 2020 г., поради което кметство Брестак отговаря на изискването по чл. 16, т. 1 от ЗАТУРБ

Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Вълчи дол, област Варна, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Брестак, община Вълчи дол, област Варна.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2574-МИ / 02.10.2023

    относно: отпечатване на наименованията на партии, коалиции, местни коалиции и имената на кандидатите в бюлетините за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2573-МИ / 02.10.2023

    относно: жалба от Михаил Георгиев Тарльовски – председател и представляващ инициативен комитет за издигане кандидатурата на Никола Димитров Делчев за кмет на район „Изгрев“, Столична община, срещу решение № 636-МИ от 29.09.2023 г. на ОИК – Столична

  • № 2572-МИ / 02.10.2023

    относно: жалба от Наталия Петрова Георгиева – кандидат за кмет на кметство с. Гурково, община Балчик, предложена от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 78-МИ от 28.09.2023 г. на ОИК – Балчик

  • всички решения