Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1822-МИ
София, 4 юни 2020 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Плевен, област Плевен

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-10-02 от 02.06.2020 г. е постъпила оставка от Владислав Нанков Найденов за освобождаването му като член на ОИК – Плевен.

С вх. към № МИ-10-28 от 02.06.2020 г. е постъпило заявление от Светослав Александров Доков – упълномощен представител на коалиция „Обединени патриоти“ на мястото на Владислав Нанков Найденов за член на ОИК – Плевен, да бъде назначен Владислав Константинов Константинов.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс и копие от диплома за завършено висше образование на Владислав Константинов Константинов и пълномощно.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Плевен, област Плевен, Владислав Нанков Найденов, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Плавен, област Плевен, Владислав Константинов Константинов, ЕГН ….

На назначения член на ОИК – Плевен, да бъде издадено удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1802-НС / 20.03.2023

    относно: назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1801-НС / 20.03.2023

    относно: регистрация на анкетьори от „ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БОЛКАН“ АД, която ще извършва проучване „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1800-НС / 20.03.2023

    относно: постъпили жалби от Кирил Николаев Тодорин, Васка Йорданова Рачева, Радослав Иванов Лютаков, Христина Георгиева Венчева срещу решение № 83-НС от 13.03.2023 г. на РИК 13 – Пазарджик, за установяване на нарушение на забраната по чл. 183, ал. 4 ИК

  • всички решения