Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1795-ПВР/МИ
София, 23 април 2012 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите, произведени на 23 и 30 октомври 2011 г.

Постъпило е писмо с вх. № 509 от 23.04.2012 г. на ЦИК от началника на РУ „Полиция" - Сливница, за разрешаване разпечатването на помещението при ОИК - Драгоман, в което се съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори на 23 и 30 октомври 2011 г., във връзка с образувани преписки с № 891/2012 г. на РУП - Сливница, № 300/2012 г. на РП - Сливница, № 1146/2012 г. на РУП - Сливница, № 307/2012 г. на РП - Сливница, № 1147/2012 г на РУП - Сливница., № 306/2012 г. на РП - Сливница, № 1148/2012 г., № 299/2012 г., № 1149/2012 г. на РУП - Сливница, № 296/2012 г., № 1150/2012 г. на РУП - Сливница, № 297/2012 г. по описа на РП - Сливница, относно проверка на данни за лица, гласували повече от веднъж на двата тура на изборите за президент и вицепрезидент на републиката. Иска се предоставянето на списък на гласувалите в секция № 24 - с. Ялботина, община Драгоман; списък на гласувалите в секция № 2 в гр. Драгоман; списък на гласувалите в секция № 23 - с. Цацаровци, община Драгоман; списък на гласувалите в секция № 3 в гр. Драгоман.

Съгласно Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещението, в което същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи или по решение на ЦИК.

Предвид гореизложеното и на основание т. 13 от Решение на ЦИК № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА достъп до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 и 30 октомври 2011 г. на ОИК - Драгоман, Софийска област.

Достъпът да се осъществи в присъствието на поне трима членове на общинската избирателна комисия, предложени от различни парламентарно представени партии и коалиции от партии и от партията, която има член в Европейския парламент, определени с решение на общинската избирателна комисия, и в присъствието на определено със заповед на кмета на общината служебно лице от общинската администрация.

След отваряне на помещението същото задължително да се запечата с хартиена лента и да се подпечата с восъчния печат на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК от избраните членове на общинската избирателна комисия.

За всяко отваряне на помещението се съставя протокол в 2 екземпляра съобразно изискванията на т. 14 от Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на ЦИК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения