Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 177-ЕП
София, 16 април 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на кандидатска листа за членове на Европейския парламент от Република България, издигнати от коалиция „АБВ – АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е предложение от коалиция „АБВ - АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ", подписано от Румен Йорданов Петков в качеството му на пълномощник на председателя и представляващ коалицията Георги Седефчов Първанов, заведено под № 2 на 11 април 2014 г. в регистъра на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България, за регистрация на кандидатите Ивайло Георгиев Калфин, Михо Димитров Михов, Константин Василев Проданов, Нина Найденова Найденова, Росица Йорданова Янакиева-Костадинова, Андрей Иванов Андреев, Драгош Богданов Методиев, Ивета Георгиева Станкова-Пенкова, Миглена Петрова Темелкова-Бакалова, Георги Александров Вълчев, Минко Велчев Ангелов, Ангел Стоянов Ризов, Ивайло Валентинов Русчев, Цветан Методиев Антов, Апостол Методиев Апостолов, Николай Георгиев Томов, Георги Светломиров Петров.
Към заявлението са приложени следните документи:
- декларации по чл. 365, ал. 1, т. 4 от ИК от кандидатите - 17 бр.;
- декларации по чл. 365, ал. 1, т. 5 от ИК от кандидатите - 17 бр.;
- заявления по чл. 365, ал. 1, т. 3 от ИК от кандидатите - 17 бр.
По преписката е представено писмо вх. № ЕП-04-03-38 от 15.04.2014 г. от ГД „ГРАО" в МРР за извършена проверка на кандидатската листа на коалиция „АБВ - АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ" със заключение, че проверката е установила, че лицата, посочени в листата, отговарят на условията на чл. 351, ал. 1 от ИК и т. 1 от Решение № 133-ЕП от 9 април 2014 г. на ЦИК.
Налице са изискванията на чл. 364, чл. 365, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс и Решение № 86-ЕП от 7 април 2014 г. на ЦИК за регистрация на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България, издигнати с кандидатска листа на „АБВ - АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ" за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България" на 25 май 2014 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 364 и чл. 365, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. РЕГИСТРИРА за кандидати за членове на Европейския парламент от Република България:

1. Ивайло Георгиев Калфин
2. Михо Димитров Михов
3. Константин Василев Проданов
4. Нина Найденова Найденова
5. Росица Йорданова Янакиева-Костадинова
6. Андрей Иванов Андреев
7. Драгош Богданов Методиев
8. Ивета Георгиева Станкова-Пенкова
9. Миглена Петрова Темелкова-Бакалова
10. Георги Александров Вълчев
11. Минко Велчев Ангелов
12. Ангел Стоянов Ризов
13. Ивайло Валентинов Русчев
14. Цветан Методиев Антов
15. Апостол Методиев Апостолов
16. Николай Георгиев Томов
17. Георги Светломиров Петров

издигнати и подредени в кандидатска листа от коалиция „АБВ - АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ".
2. На регистрираните кандидати да се издадат удостоверения.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3347-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3346-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „АД УНИТАТЕМ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3345-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения