Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1763-НС
София, 14 март 2023 г.

ОТНОСНО: сигнал от Съвета за електронни медии за допуснато нарушение на чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс

 

В Централната избирателна комисия е постъпил сигнал с вх. № НС-20-36/13.03.2023 г. от Съвета за електронни медии. В сигнала се твърди, че в програма БНТ1 на доставчика на медийни услуги Българска национална телевизия, в предаването „Референдум“ на 07.03.2023 г., в 21:26 ч. и в 21:29 ч., кандидатът за народен представител от ПП „Истината и само истината“ Венцислав Атанасов Ангелов използва в предизборната си агитация антисемитски послания и призовава за насилие срещу определени политици и групи от хора.

На ЦИК е служебно известно че Венцислав Атанасов Ангелов е регистриран като кандидат за народен представител от листата на ПП „Истината и само истината“ под № 1 в РИК 19 – Русе, и под № 1 в РИК 25 – София.

Видеоматериалът е излъчен по програма БНТ1 на 07.03.2023 г., където в предаването „Референдум“, в 21:26 ч. и в 21:29 ч., Венцислав Атанасов Ангелов използва в предизборната си агитация антисемитски послания и призовава за насилие срещу определени политици и групи от хора, така например в 21:26 ч. същият казва: „Ще дойдат бесилките и ще ги изпънем на жълтите павета, предупредете Румен Радев, Бойко Борисов и Делян Пеевски и цялата ционистка сган, че идва нов Нюрнбергски процес“, и в 21:29 ч. същият: „Призовавам цялата ционистка сатанинска сган и ционистите от малката държава Израел да напуснат България“.

От обективна страна се налага извод, че съдържанието на описания видеоматериал и използваните в него изрази от страна на Венцислав Атанасов Ангелов се накърняват добрите нрави, което е нарушение на чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс.

Предвид изложеното, на основание чл. 57, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 183, ал. 4 и чл. 480, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение по чл. 183, ал. 4 ИК, извършено от кандидата за народен представител от ПП „Истината и само истината“ Венцислав Атанасов Ангелов, изразяващо се в нарушение на добрите нрави чрез използване в предизборната си агитация на антисемитски послания и призовава за насилие срещу определени политици и групи от хора в участието си на 07.03.2023 г., в 21:26 ч. и в 21:29 ч., в предаването „Референдум“ по БНТ1.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на Венцислав Атанасов Ангелов, ЕГН …, адрес: гр. …, ул. „…“ № …, вх. .., ет. ...

 

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГБ/МБ


* Публикувано на

Свързани решения:

1789-НС/

Календар

Решения

  • № 2587-МИ / 03.10.2023

    относно: жалба от адв. Л М Г срещу решение № 124 от 25.09.2023 г. на ОИК – Петрич

  • № 2586-МИ / 03.10.2023

    относно: жалби от К И С – упълномощен представител на коалиция „БСП за България“, срещу решение № 54-МИ и решение № 55-МИ от 27.09.2023 г., и от В И С – упълномощен представител на коалиция ГЕРБ-СДС, срещу решение № 53-МИ и решение № 54-МИ от 27.09.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Тополовград, област Хасково

  • № 2585-МИ / 03.10.2023

    относно: определяне на изпълнител по обществена поръчка в процедура на договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), с предмет: „Дейности по надграждане на системен и приложен софтуер за специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517, произведени от Смартматик Интернешънъл холдинг Б.В, за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.“, уникален № на поръчката № 04312-2023-0008, системен № на поръчката F424794

  • всички решения