Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1789-НС
София, 17 март 2023 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 1763-НС от 14 март 2023 г. относно сигнал от Съвета за електронни медии за допуснато нарушение на чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс

Централната избирателна комисия констатира, че е допусната техническа грешка в Решение № 1763-НС от 14 март 2023 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 1763-НС от 14 март 2023 г., като ПП „Истината и само истината“ да се чете ПП „Народна партия Истината и само истината“.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГБ/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

1763-НС/

Календар

Решения