Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1745-МИ/НР
София, 02.09.2015

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Симеоновград, област Хасково, за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-262 от 29.08.2015 г. от кмета на община Симеоновград, област Хасково, са постъпили документите от проведените консултации за състава на ОИК в община Симеоновград и предложение на кмета на общината.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80, чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК и Решение № 1524-МИ/НР от 18.08.2015 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 27.08.2015 г. Спазени са правилата на чл. 76 от ИК.

В консултациите са участвали представители на парламентарно представени партии и коалиции. Не е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на състава и ръководството на Общинската избирателна комисия в община Симеоновград.

Протоколът е без особени мнения и възражения. На консултациите участвалите партии и коалиции са постигнали съгласие за председател. Не е постигнато съгласие за заместник-председател и секретар. За заместник-председател са направени предложения от коалиция „БСП лява България" и от коалиция „Реформаторски блок". За секретар са направени предложения от партия „Движение за права и свободи" и партия „Атака".

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс и чл. 7, ал. 1, изр. 3 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Симеоновград, област Хасково, в състав от 11 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стойка Господинова Жекова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Теменуга Гичева Генева
СЕКРЕТАР: Гергана Иванова Димова
ЧЛЕНОВЕ: Снежанка Иванова Бойдева
Магдалена Никова Митева
Михаил Жеков Тодоров
Симеон Тодоров Хаджиколев
Богомил Марков Аладжов
Атанаска Христова Христова
Иван Величков Бинев
Славейко Алексиев Пънкин

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 5 септември 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

1768-МИ/НР/

Календар

Решения

  • № 1708-ЗДОИ / 12.12.2019

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1707-НС / 12.12.2019

    относно: обявяване на Стойно Митев Стойнов за народен представител във Втори изборен район – Бургаски, в 44-то Народно събрание

  • № 1706-МИ / 10.12.2019

    относно: прекратяване на административнонаказателната преписка по налагане на административно наказание на ПП „Движение за права и свободи“ в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. за нарушение на изискването на чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс

  • всички решения