Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1738-МИ/НР
София, 2 септември 2015 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Роман, област Враца, за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-317 от 30.08.2015 г. от кмета на община Роман, област Враца, е постъпило предложение за състав на ОИК в община Роман.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80, чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК и Решение № 1524-МИ/НР от 18.08.2015 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 27.08.2015 г. Спазени са правилата на чл. 76 от ИК.

В консултациите са участвали представители на парламентарно представени партии и коалиции.

Не е постигнато съгласие по отношение на ръководството на Общинската избирателна комисия в община Роман.

Протоколът е подписан с особени мнения от представителя на партия „Движение за права и свободи", от представителя на коалиция „Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО" и от представителя на коалиция „БСП лява България".

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс и чл. 7, ал. 1, изр. 3 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Роман, област Враца, в състав от 11 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветан Тодоров Димитров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Цеца Иванова Георгиева
СЕКРЕТАР: Иван Димитров Дачев
ЧЛЕНОВЕ: Милчо Цветанов Дончев
Калинка Цветанова Иванова
Деница Тониева Николова
Поля Борисова Иванова
Бисерка Петрова Бочева
Делян Стоянов Върбановски
Ива Венциславова Антонова
Камелия Борисова Иванова

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 5 септември 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

1789-МИ/НР/

2168-МИ/НР/

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения